Bilimsel Program 

 

 

 


Copyright © 2020 Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi