Bilimsel Program 

 

 

 


Copyright © Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi